бөгж нунтаглах төхөөрөмжүүдийн үйл ажиллагааны бутлах