нүүрсний нунтаглагч төхөөрөмжүүдийн аюулгүй байдлын асуудал