цемент нунтаглах хэсэгт үйлдлийн системийг эхлүүлэх