агрегат бутлах үйлдвэрийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг