plc дулааны цахилгаан станцын төсөл нь нүүрс болон дамжуур дээр суурилсан