төмөр замын балласт уул уурхайн үйлдвэрт хөдөлгөөнт бутлуур