granitedolomitefeldsparmarble карьерийн үйлдвэрийг хэрхэн байгуулах ажиллуулах