Бангладешийн sylhet мужид чулуун карьерийн улмаас хөрсний гулсалт