буталсан өндөгний хальсан бүрхүүлийг цемент өргөтгөгч байдлаар