хатуу будах зориулалттай хятад шилдэг арван тээрэм