нүүрсний тээрмийн үйл ажиллагааны засвар үйлчилгээний дэлгэрэнгүй