нүүрсний чичиргээт дэлгэц дэх задгай нягтралын үүрэг