нүүрс боловсруулах үйлдвэрийн хөдөлгөөнт тоос шорооны систем