1320 мвт-ын хүчин чадалтай нүүрс боловсруулах үйлдвэрийн диаграм