аммонийн перхлоратын тээрэм нь атомын бичил хэмжээ