шинжлэх ухааны судалгааны шалтгаан үр нөлөө тээрэмдэх арга