урт удаан хугацааны денвер гал 1 бөмбөгний тээрэм байхгүй