чулуу бутлуурын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн дүгнэлт