гулсах хаалга эсвэл нүүрсийг зохицуулах зориулалтын хавхлага